Mávate pravidelné mesačné predajné porady, ale s rozptýlenými zamest­nancami nie je ľahké čo najviac z nich zužitkovať. Ale predstavte si, že by bol spôsob, ako ich robíte v skutočnosti úplne odlišný… Predstavte si, že by ste mohli vidieť, ktoré kancelárie sú hneď k dispozícii alebo si priebežne zarezervovať prázdne kancelárie pomocou rezervač­ného systému. Mohlo by sa zlepšiť využitie kancelárií a dostať miesto, ktoré potrebujete vtedy, keď ho potrebujete. Prídete do kancelárie a iba jedným dotykom zapnete interaktívnu ta­buľu alebo displej a môžete začať poradu, každý je pripojený a netrvá to ani minútu.Ľudia z iných kancelárií sa môžu pripojiť na poradu a tiež mnohí predaj­covia v teréne sa môžu pripojiť zo svojich domácich kancelárií: prostred­níctvom audiokonferencie a videokonferencie môžete zdieľať predajné výsledky a ciele v tabuľkovom procesore a každý môže pripomienkovať, prepisovať a prispievať k číslam a plánom v reálnom čase.

videokomunikacia
12

Preskočíte do prezentácie o stratégii na ďalší kvartál a Váš tím môže znova prispieť a prepisovať v prezentácii. Nazriete do posledných aktivít konkurencie na internete a zaznačíte si ich do poznámkového bloku, ktorý máte otvore­ný počas celej porady. Ďalej diskutujete o nových výrobkoch a Vy môžete prostredníctvom vi­zualizéra ukázať reálny produkt, takže každý môže vidieť ukážku priamo z centrály vývojového oddelenia. Porada sa končí a v priebehu sekúnd sa poznámky na interaktívnej ta­buli alebo displeji zaznamenajú a všetky úlohy a poznámky sa hneď roz­pošlú elektronicky. Firma videla rýchlejšie prevádzkové výkazy, lepšie sa sústredila na predaj a výsledky!

Výsledky pre Vašu firmu

time
Výrazné šetrenie času
travel
Šetrenie nepotrebného cestovania a cestovných nákladov
interaction
Obohatenie interakcie medzi zamestnancami a ľahšie a rýchlejšie rozhodovanie
administration
Menej administratívy – digitálne zaznamenanie poznámok a myšlienok v reálnom čase

Softvérová videokomunikácia v praxi

Pozrite sa ako funguje softvérová videokonferencia v praxi

Novinky

Najnovšie články z nášho blogu

Všetko, čo potrebujem je miestnosť, elektrina a interaktívna tabuľa (displej) s interaktív­nym perom a môžem viesť svoj tím z akéhokoľvek miesta. Teraz mám riešenie, ktoré je cel­kom mobilné a hodí sa na akékoľvek miesto, kde sa práve nachádzame. Často si ju beriem so sebou aj na zápasy vonku a používam ju na inštruktáž počas prestávok, aby som zvýraz­nil, kde sa treba zlepšiť alebo poukázal na jednotlivé slabiny súpera, ktoré by sa dali využiť

Brett Taylor, Head Coach

Robert Smith

E-book Firemná produktivita zdarma

Stiahnite si praktický e-book nielen o videokomunikácií